Uppdaterad 3 januari 2019

Omsättning på spelmarknaden

Omsättningen på spelmarknaden har ökat de senaste åren, och framförallt för onlinespel.

Spelmarknaden omsätter miljarder varje år. Från 2019 ska alla bolag som är verksamma i Sverige ha en licens för att anordna spel, i och med den nya spellagen.

En stor andel av omsättningen kommer från få personer

Swelogs visar att 50 procent av omsättningen på spelmarknaden, kommer från bara 2 procent av dem som spelar om pengar. Omkring 80 procent av omsättningen, kommer från 24 procent av dem som spelar om pengar.

Illustration över spelande och omsättning

Spelmarknaden omsatte 23 miljarder 2017

Under 2017 omsatte spelbolag med tillstånd att verka i Sverige 17 miljarder kronor netto, alltså efter utbetalda vinster. Svenska Spel stod för den största delen av den reglerade spelmarknaden (40 procent), följt av ATG (18 procent) och Svenska postkodföreningen (9 procent). 

De spelprodukter som hade högst bruttoomsättning är spel på Casino Cosmopol, V75 och Vegas (spelautomater). Spelinspektionen redovisar statistik över olika spelformer.

Tabell 1. Omsättning på spelmarknaden 2013-2017 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor, Spelinspektionen. 
 20132014201520162017
 Aktörer med tillstånd

17,3

16,5 16,6 17,2 17,2
 Aktörer utan tillstånd 3,6 4,1 4,3 4,8 5,5

Utöver spel hos bolag med svenskt tillstånd, förekommer onlinespel hos utländska bolag som saknar svenskt tillstånd. Under 2017 omsatte den oreglerade spelmarknaden 5,5 miljarder kronor netto.

För de illegala spelformerna är det svårt att uppskatta omsättningen.

Figur 1. Omsättning på spelmarknaden redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor för aktörer med och utan svenskt tillstånd, 1995-2017, Spelinspektionen. 

Figur 1 visar omsättning

Varje person förlorar i genomsnitt 3 000 kronor på spel

I genomsnitt förlorade varje person i Sverige över 18 år 2 824 kronor på spel under 2017. 2 133 kronor förlorades till spelbolag med svenskt tillstånd, och 691 kronor till spelbolag utan svenskt tillstånd.  

Tabell 2. Pengar som i genomsnitt förloras per invånare över 18 år per år 2014-2017 (andel av den disponibla inkomsten i parantes), Spelinspektionen.
 2014201520162017
 Aktörer med tillstånd 2 116 kr
(0,9%)
2 123 kr
(0,78%)
1 167 kr
(0,81%)
2 151 kr
(0,78%)
 Aktörer utan tillstånd

530 kr
(0,2%)

555 kr
(0,23%)
611 kr
(0,23%)
691 kr
(0,25%)

Läs mer

Statistik från Spelinspektionen