Omsättning på spelmarknaden

Siffror från Spelinspektionen visar att omsättningen på spelmarknaden minskade något mellan åren 2022 och 2023. Större delen av omsättningen gäller onlinespel.

Från 2019 ska alla bolag som är verksamma i Sverige ha en licens för att anordna spel, i och med den nya spellagen. Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 27,1 miljarder kronor under 2023, en minskning med 0,3 miljarder från förgående år.

Spellag SFS 2018:1138 (Svenskförfattningssamling.se)

En stor andel av omsättningen kommer från få personer

Swelogs 2021 visar att 50 procent av omsättningen på spelmarknaden, kommer från bara 4 procent av dem som spelar om pengar. 80 procent av omsättningen kommer från cirka 20 procent av dem som spelar om pengar.

4 procent av dem som spelar står för hälften av omsättningen på spelmarknaden.

Spelande och omsättning: 4% av de som spelar, står för hälften av omsättningen på spelmarknaden. Källa Swelogs 2021. Förklaring finns i texten.

Ladda ned grafiken högupplöst

Spelmarknaden omsatte 27,1 miljarder 2023

Under 2023 var nettoomsättningen, omsättningen efter utbetalda vinster, 27,1 miljarder kronor. Beräkningen baseras, utöver spel för allmännyttiga ändamål och spel som är förbehållet staten, på de spelbolag som hade aktiva svenska licenser. Av alla bolag med aktiva licenser hade 55 licenser för kommersiellt onlinespel och 47 för vadhållning.

Tabell 1. Omsättning på spelmarknaden 2015-2023 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor, Spelinspektionen.
Aktörer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktörer med tillstånd 17,2 17,2 16,7 24,8 24,7 26,0 27,4 27,1
Aktörer utan tillstånd 4,8 5,5 6,7 2,0 (a) 2,6 (a) 2,4 (a) 2,1 (a) (b)

(a) Siffran är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital. Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan tillstånd. (b) Uppskattning för 2023 saknas.

Pengarna som satsas på spelautomater och kasinospel kommer mestadels från personer med problemspelande

För spelautomater och kasinospel kommer omkring 75 procent av de satsade pengarna från personer som har ett problemspelande. Ytterligare 9 procent kommer från personer som har en viss risk för problemspelande. Även för poker, sportspel och vadslagning kommer 50 procent eller mer av de satsade pengarna från personer med problemspelande. Detta kan jämföras med lotterier, där 9 procent av pengarna kommer från personer som har ett problemspelande, och 9 procent från personer som har viss risk för problemspelande (Swelogs 2021).

Figur 1. Andel av omsättningen som satsats av personer med problemspelande respektive personer med viss risk för spelproblem (Swelogs 2021).

Personer med problemspelande står för en övervägande andel av omsättningen på spelautomater och kasinospel samt på poker.

Ladda ned grafiken högupplöst

Varje person förlorar i genomsnitt cirka 3 200 kronor på spel

I genomsnitt förlorade varje person i Sverige 18 år eller äldre cirka 3 200 kronor på den reglerade spelmarknaden under 2022. Tittar man enbart på de som spelat om pengar senaste året (56 procent av den vuxna befolkningen enligt Nationella folkhälsoenkäten 2022) är siffran nästan 5 800 kronor.

Mellan åren 2006–2023 har omsättningen på den svenska spelmarknaden ökat från 15 miljarder 2006 till 27,1 miljarder 2023. 2019 omreglerades spelmarknaden vilket försvårar jämförelser bakåt i tiden.

Figur 2. Omsättning på spelmarknaden redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor för aktörer med svenskt tillstånd, 2006–2023 (Spelinspektionen).

Grafen visar att omsättningen för konkurrensutsatta spelformer har ökat mellan 2019 och 2022.

Läs mer

Statistik (spelinspektionen.se)