Uppdaterad 29 augusti 2022

Omsättning på spelmarknaden

Siffror från Spelinspektionen visar att omsättningen på spelmarknaden ökade mellan åren 2020 och 2021. Större delen av omsättningen gäller onlinespel.

Från 2019 ska alla bolag som är verksamma i Sverige ha en licens för att anordna spel, i och med den nya spellagen. Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 26 miljarder kronor under 2021, en ökning med 1,3 miljarder från förgående år.

Spellag SFS 2018:1138 (Svenskförfattningssamling.se)

En stor andel av omsättningen kommer från få personer

Swelogs 2021 visar att 50 procent av omsättningen på spelmarknaden, kommer från bara 4 procent av dem som spelar om pengar. 80 procent av omsättningen kommer från cirka 20 procent av dem som spelar om pengar.

Bild. Spelade och omsättning.

Spelande och omsättning: 4% av de som spelar, står för hälften av omsättningen på spelmarknaden. Källa Swelogs 2021. Förklaring finns i texten.

Ladda ned grafiken högupplöst

Spelmarknaden omsatte 26 miljarder 2021

Under 2021 var nettoomsättningen, omsättningen efter utbetalda vinster, 26 miljarder kronor. Beräkningen baseras, utöver spel för allmännyttiga ändamål och spel som är förbehållet staten, på de 95 spelbolag som hade aktiva svenska licenser. Av dessa 95 bolag hade 65 licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online. Under 2021 uppskattades spelandet på spelbolag utan svensk licens att ha uppgått till 2,1–2,6 miljarder.

Tabell 1. Omsättning på spelmarknaden 2013-2021 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor, Spelinspektionen.
Aktörer 20142015201620172018201920202021
Aktörer med tillstånd 16,5 16,6 17,2 17,2 16,7 24,8 24,7 26,0
Aktörer utan tillstånd 4,1 4,3 4,8 5,5 6,7 2,0(a) 2,6(a)  2,4(a)

(a) Siffran är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital. Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan tillstånd.

Pengarna som satsas på spelautomater och kasinospel kommer mestadels från personer med problemspelande

För spelautomater och kasinospel kommer omkring 75 procent av de satsade pengarna från personer som har ett problemspelande. Ytterligare 9 procent kommer från personer som har en viss risk för problemspelande. Även för poker, sportspel och vadslagning kommer 50 procent eller mer av de satsade pengarna från personer med problemspelande. Detta kan jämföras med lotterier, där 9 procent av pengarna kommer från personer som har ett problemspelande, och 9 procent från personer som har viss risk för problemspelande (Swelogs 2021).

Varje person förlorar i genomsnitt drygt 3 000 kronor på spel

I genomsnitt förlorade varje person i Sverige över 18 år cirka 3 150 kronor på den reglerade spelmarknaden under 2021. Tittar man enbart på de som spelat om pengar senaste året (56 procent av den vuxna befolkningen enligt Nationella folkhälsoenkäten 2021) är siffran drygt 4 500 kronor.

Mellan åren 2006–2021 har omsättningen på den svenska spelmarknaden ökat från 15 miljarder 2006 till 26 miljarder 2021. 2019 omreglerades spelmarknaden vilket försvårar jämförelser bakåt i tiden.

Figur 1. Omsättning på spelmarknaden redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor för aktörer med svenskt tillstånd, 2006–2021, Spelinspektionen.

Grafen visar omsättning på spelmarknaden redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor för aktörer med svenskt tillstånd, 2006-2020, Spelinspektionen.

Läs mer

Statistik från Spelinspektionen (Spelinspektionen.se)