Uppdaterad 20 januari 2020

Omsättning på spelmarknaden

Omsättningen på spelmarknaden har ökat de senaste åren, och framförallt för onlinespel. Hur den nya licensmarknaden påverkar omsättningen behöver följas upp.

Från 2019 ska alla bolag som är verksamma i Sverige ha en licens för att anordna spel, i och med den nya spellagen. Första kvartalet 2019 uppskattar Spelinspektionen att omsättningen är ungefär samma som första kvartalen 2018. Uppgifterna för de olika kvartalen är dock inte fullt ut jämförbara.

En stor andel av omsättningen kommer från få personer

Swelogs 2015 visar att 50 procent av omsättningen på spelmarknaden, kommer från bara 2 procent av dem som spelar om pengar. Omkring 80 procent av omsättningen, kommer från 24 procent av dem som spelar om pengar.

Illustration över spelande och omsättning

Spelmarknaden omsatte drygt 23 miljarder 2018

Under 2018 var nettoomsättningen, omsättningen efter utbetalda vinster cirka 23 miljarder. Summan inkluderar omsättningen både från spelbolag med och utan tillstånd att verka i Sverige. Spelbolag med tillstånd att verka i Sverige omsatte 16,7 miljarder kronor netto. Svenska Spel stod för den största delen av den reglerade spelmarknaden (53 procent), följt av ATG (24 procent) och Svenska postkodföreningen (12 procent). 

De spelprodukter som hade högst bruttoomsättning är spel på V75, Vegas (spelautomater) och Triss. Spelinspektionen redovisar statistik över olika spelformer.

Tabell 1. Omsättning på spelmarknaden 2013-2018 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor, Spelinspektionen. 
 201320142015201620172018
 Aktörer med tillstånd

17,3

16,5 16,6 17,2 17,2 16,7
 Aktörer utan tillstånd 3,6 4,1 4,3 4,8 5,5 6,7

Utöver spel hos bolag med svenskt tillstånd, förekom onlinespel hos utländska bolag som saknade svenskt tillstånd under 2018. Den oreglerade spelmarknaden omsatte 6,7 miljarder kronor netto under 2018.

För de illegala spelformerna är det svårt att uppskatta omsättningen.

Figur 1. Omsättning på spelmarknaden redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor för aktörer med och utan svenskt tillstånd, 1995-2018, Spelinspektionen. 

Figur 1 visar omsättning

Varje person förlorar i genomsnitt nästan 3000 kronor på spel

I genomsnitt förlorade varje person i Sverige över 18 år 2 929  kronor på spel under 2018. Siffran inkluderade både de pengar som förlorades till spelbolag med svenskt tillstånd (2 086 kronor) och de som förlorades till spelbolag utan svenskt tillstånd (843 kronor). 

Läs mer

Statistik från Spelinspektionen