Uppdaterad 28 juli 2020

Barn och unga och spel om pengar och spelproblem

Problem med spel om pengar kan påverka ungas relationer, skolgång och ekonomi. Att ha spelproblem som ung ökar även risken att få spelproblem igen senare i livet. Barn och unga drabbas också när närstående har spelproblem.

Här får du fördjupad kunskap om spel om pengar och spelproblem för barn och unga. Vi vänder oss till dig som arbetar förebyggande inom exempelvis skola, skolhälsovård, socialtjänst, idéburna organisationer, tillsyn eller tillståndsgivning.

Det finns flera faktorer som förebygger spelproblem hos unga:

  • åldersgränser
  • en trygg uppväxt med goda sociala och ekonomiska villkor
  • en bra skolgång och godkända betyg
  • senare alkoholdebut
  • en god psykisk hälsa.

Enligt Barnkonventionen ska vi arbeta för alla barns rätt till en bra hälsa och god utveckling. Det innefattar att förebygga spel om pengar och spelproblem hos barn och unga. Genom att arbeta förebyggande kan vi minska risken för att barn och unga får spelproblem både nu och längre fram i livet.

Dekorativ bild.
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Film om vikten av en spelfri barndom

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.