Inspiration, tips och stödmaterial vatten och avlopp

Här finns stödmaterial för bland annat inrapportering och uppströmsarbete. Att använda sig av stödmaterialet är frivilligt och inget krav för att nå diplomering.

Stödmaterial

För VA-verksamheter som vill ha stöd i sitt uppströmsarbete enligt kriterium 4 finns en frivillig handledning inklusive ett förslag till brevmall som kan användas i arbetet.

Handledningen går igenom hur man kan gå tillväga för att hitta, kontakta och följa upp anslutna verksamheter som hanterar antibiotika som riskerar nå avloppsvatten eller råvattentäkt. I brevmallen ges ett förslag till inledande text och frågor som ni kan använda vid kontakt med anslutna verksamheter.

Handledning för uppströmsarbete (PDF, 129 kB)

Mallar

Mall förbättringsarbete Antibiotikasmart Sverige (pdf) tillgänglig för skärmläsare

Mall förbättringsarbete Antibiotikasmart Sverige (word) ej tillgänglig för skärmläsare

Mall handlingsplan Antibiotikasmart Sverige (pdf) tillgänglig för skärmläsare

Mall handlingsplan Antibiotikasmart Sverige (word) ej tillgänglig för skärmläsare

Mall årshjul Antibiotikasmart Sverige (powerpoint)