Kombinerad analys för dengue- och chikungunyavirus från och med januari 2020

Då dengue- och chikungunyainfektion är svåra att skilja kliniskt inför vi från årsskiftet en kombinerad analys för dessa virus. Det innebär att vid beställning av denguevirus, kommer även chikungunyavirus att analyseras och tvärtom.

Två olika paket för PCR respektive serologi skapas med ett anpassat pris. Det kommer fortfarande vara möjligt att beställa enskilda analyser men det kräver en tydlig information om detta på remissen i informationsrutan.

Dengue- och chikungunyavirus cirkulerar samtidigt i många tropiska länder. Deras förekomst ökar för varje år och de ger en liknande symtombild med feber, utslag och muskelvärk. Utan laboratoriediagnostik är det svårt att skilja dessa sjukdomar från varandra.

Det finns en underdiagnostik av chikungunyavirus i Sverige vid klinisk misstanke om denguefeber, vilket framkom när det mikrobiologiska laboratoriet på Folkhälsomyndigheten under vintersäsongen 2018/2019 analyserades alla prover med frågeställningen denguefeber även för chikungunya. Resultaten från perioden av utökad analys vid dengue-frågeställning finns att läsa i diagnostikaktuellt 32:

Underdiagnosticering av chikungunya hos svenska resenärer från Thailand

Då dessa arbovirusinfektioner är svåra att skilja kliniskt inför vi från årsskiftet en kombinerad analys för dessa virus. Det innebär att vid beställning av denguevirus, kommer även chikungunyavirus att analyseras och tvärtom. Två olika paket för PCR respektive serologi skapas med ett anpassat pris. Det kommer fortfarande vara möjligt att beställa enskilda analyser men det kräver en tydlig information om detta på remissen i informationsrutan.

Läs mer