Analystyp
Indikation

Vid misstanke om denguefeber efter resa till endemiskt område. Samtidig analys av chikungunyavirusantikroppar utförs.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL
blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom en vecka
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kompletteras med IgG-antikroppsbestämning i serum med IF (indirekt immunfluorescens-test). Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.

Då symtombild och epidemiologisk-geografisk bild för dengue- och chikungunyavirus är överlappande så samkörs dessa analyser för att säkerställa diagnostiken båda sjukdomarna. Om särskilda skäl för molekylärbiologisk- eller serologisk påvisning föreligger var god och ange detta på remissen på samma sätt som när endast enskild analys önskas, i annat fall bedömer laboratoriet utifrån remissuppgifter så som tid för insjuknande och provtagningsdatum vilken analys som är mest relevant.