Prislista för laboratorieanalyser (version 82) (PDF, 287 kB)

I tjänsten ingår såväl analys av prover samt tillgång till myndighetens experter inom området. Verksamheten bedrivs inte i syfte att gå med vinst men har ett grundkrav att täcka kostnaderna för dess utförande.

Mer om mikrobiologiska analyser och tjänster