Prislista för laboratorieanalyser

Lyssna

Prislista för kliniskt mikrobiologiska analyser, se länk nedan. Information om provtagningsmaterial finns i Prislista – laboratorieanalyser analyskatalogen under respektive smittämne.

Prislista för laboratorieanalyser (version 95) (PDF, 319 kB)

I tjänsten ingår såväl analys av prover samt tillgång till myndighetens experter inom området. Verksamheten bedrivs inte i syfte att gå med vinst men har ett grundkrav att täcka kostnaderna för dess utförande.

Mer om mikrobiologiska analyser och tjänster