Denguevirus (PCR)

Lyssna

Detektion av virus-nukleinsyra (RNA) i kliniskt prov.

PCR används som primär diagnostisk metod upp till dag 5 i sjukdomsförloppet och räcker då som ensam analys. Dag 5-10 efter insjuknandet kan PCR kompletteras av serologisk analys vid behov, och från 10 dagar efter insjuknandet anses PCR i regel inte ha något värde.

Indikation

Vid misstanke om denguefeber efter vistelse i endemiskt område. Samtidig analys av chikungunyavirus RNA utförs.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 3 arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat. Då symtombild och epidemiologisk-geografisk bild för dengue- och chikungunyavirus är överlappande så samkörs dessa analyser för att säkerställa diagnostiken båda sjukdomarna. Om särskilda skäl för molekylärbiologisk- eller serologisk påvisning föreligger var god och ange detta på remissen på samma sätt som när endast enskild analys önskas, i annat fall bedömer laboratoriet utifrån remissuppgifter så som tid för insjuknande och provtagningsdatum vilken analys som är mest relevant.