Uppdaterad 7 oktober 2022

Filmer om spel om pengar och spelproblem

Här har vi samlat animerade filmer kopplade till förebyggande arbete om spelproblem och spelandets historia.

Genvägar till innehåll på sidan:

Förebyggande arbete om spelproblem

Spelar det förebyggande arbetet någon roll? (2018)

Förebyggande arbete kring spelproblem (2017)

Barn och unga och spelproblem

Vuxna är viktiga i det spelförebyggande arbetet bland barn och unga

Vikten av en spelfri barndom (2017)

Observera att siffrorna i filmen är från 2015 och inte är uppdaterade.

Spelandets historia

Filmer och övningar om spelproblem

Det finns en internetutbildning om spel om pengar och spelproblem. Utbildningen består av flera korta filmer som sammanfattar kunskapsläget inom olika områden kring spel om pengar, samt kunskapstester och reflektion efter varje avsnitt.

Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting har tagit fram utbildningen: Spelproblem (lartorget.sll.se).