Publikationer om spel om pengar och spelproblem

Här hittar du faktablad och broschyrer om att förebygga spelproblem. Du hittar också andra publikationer som kan vara intressanta inom området spel om pengar och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad och broschyrer, som en del av regeringsuppdraget att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Notera att siffrorna i publikationerna kan variera utifrån när materialet är producerat.

Vi har också tagit fram andra publikationer om spel och pengar och folkhälsa, som kan vara intressanta i det spelförebyggande arbetet.

Kunskapsstödets publikationer

Allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem

Vägledning inom förebyggande arbete inom spel om pengar

  • Spelproblem går att förebygga – Kunskapsstöd

    Spelproblem går att förebygga – Kunskapsstöd

    I detta faktablad beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel. Denna kunskap kan användas för att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder.

Övriga publikationer

Här finns övriga publikationer inom området spel om pengar och folkhälsa.

Övriga publikationer

Besök kunskapsguiden.se

Här kan du läsa om bland annat stöd och behandling, utredning och bedömning och hur du kan uppmärksamma spelproblem. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. innehållet riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

kunskapsguiden.se