Uppdaterad 11 augusti 2020

Publikationer om spel om pengar och spelproblem

Här hittar du faktablad och broschyrer om att förebygga spelproblem. Du hittar också andra publikationer som kan vara intressanta inom området spel om pengar och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad och broschyrer, som en del av regeringsuppdraget att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Notera att siffrorna i publikationerna kan variera utifrån när materialet är producerat. 

Vi har också tagit fram andra publikationer om spel och pengar och folkhälsa, som kan vara intressanta i det spelförebyggande arbetet.

Kunskapsstödets publikationer

Allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem

 • Vad gör ett spel riskfyllt?

  Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag för att utveckla förebyggande insatser på lokal, regional och nationell nivå eller inom spelbolag.

  Vad gör ett spel riskfyllt?
 • Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

  I denna broschyr presenterar vi kunskap om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd.

  Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt
 • Spelproblem på arbetsplatsen

  I detta faktablad presenteras kunskap om hur spelproblem kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Syftet med bladet är skapa medvetenhet om de negativa konsekvenserna av spelproblem och hur det spelförebyggande insatserna kan integreras i en gemensam policy för alkohol och droger.

  Spelproblem på arbetsplatsen
 • Spel om pengar är en folkhälsofråga – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem

  Broschyren ger en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem.

  Spel om pengar är en folkhälsofråga – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem
 • Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen

  I detta faktablad presenteras de vanligaste och viktigaste begreppen inom området spel om pengar, till exempel spelproblem, riskabelt spelande och spelberoende. Syftet med bladet är att underlätta för läsare att förstå området spel om pengar och att kunna använda rätt terminologi.

  Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen
 • Leder spelreklam till spelproblem?

  I detta faktablad beskrivs spelreklam kopplat till spel om pengar och spelproblem. Syftet med bladet är att beskriva hur spelreklam påverkar personer som spelar om pengar och personer med spelproblem. Bladet informerar även om de regler som finns för spelreklam och ansvariga aktörer. Faktabladet riktar sig till dig som arbetar med förebyggande insatser inom området spel om pengar.

  Leder spelreklam till spelproblem?

Vägledning inom förebyggande arbete inom spel om pengar

 • Spelproblem går att förebygga

  I detta faktablad beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel. Denna kunskap kan användas för att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder.

  Spelproblem går att förebygga

Övriga publikationer

Här finns övriga publikationer inom området spel om pengar och folkhälsa.

Övriga publikationer

Besök kunskapsguiden.se

Här kan du läsa om bland annat stöd och behandling, utredning och bedömning och hur du kan uppmärksamma spelproblem. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. innehållet riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.