I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2008:17), vilken reglerar innehållet i ST-utbildningen, preciseras att den blivande specialisten bland annat ska ha kunskaper om mer ovanliga mikrobiologiska analyser som endast utförs vid referenslaboratorium samt behärska principer för regionalt och nationellt smittskyddsarbete. För att facilitera inhämtandet av dessa kunskaper erbjuder Folkhälsomyndigheten en fyra veckor lång sidoutbildning.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa om föreskrifter och allmänna råd om läkares specialisttjänstgöring.

Om utbildningen

Utbildningens längd är fyra veckor, och genomförs under hösten. För att kunna erbjuda ett så omfattande och innehållsrikt program som möjligt koordineras utbildningen så att 8 st ST-läkare genomgår sin sidoutbildning parallellt. I utbildningen ingår även ett fördjupningsarbete.

Under tiden för placeringen på Folkhälsomyndigheten är det hemmakliniken som bekostar lönemedel.

Utbildningen hålls under veckorna 42-43 och 45-46.

Ansökan

Är du ST-läkare och intresserad av dessa utbildningsplatser ska du ansöka om plats via nedanstående länkar, men för att din ansökan ska vara komplett behöver du även skicka in:

  • Intyg om pågående ST-utbildning
  • Meritförteckning med tidigare tjänsteställen
  • Fördjupningsarbeten, kurser och eventuella publikationer.

Dessa dokument skickas till:
Marika Sjöbeck (e-post)

eller via post:
Folkhälsomyndigheten
att. Marika Sjöbeck
171 82 Solna

Sista ansökningsdag

Placering under hösten 2020 – Inställd på grund av den rådande pandemin.
För placering under hösten 2021 – länk till anmälningsformulär läggs upp i januari 2021 med sista ansökningsdag 28 februari.

Antagningsbesked

Besked om antagen placering meddelas två veckor efter utgånget ansökningstillfälle.

Folkhälsomyndighetens roll

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. En av myndighetens uppgifter är att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. På myndigheten bedrivs epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering, forskning och metodutveckling, kvalitetsstöd, biomedicin och omfattande information och utbildningsinsatser.

Utöver detta utförs så kallad ”speciell diagnostik”. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av högrisk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.