Rökfri miljö

Välkommen att veta mer om rökfria utomhusmiljöer!

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. Det tycker nio av tio är bra.

Har du frågor och funderingar om rökfria miljöer? 
Då hittar du svaren på denna webbplats. 
Saknar du något? Mejla gärna till: rokfrimiljo@folkhalsomyndigheten.se

 

Nu kan både barn och vuxna vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

Känner du till våra rökfria miljöer utomhus?

 • Offentliga lekplatser
 • Inhägnade idrottsanläggningar
 • Kollektivtrafiken
 • Offentliga entréer
 • Uteserveringar

Och vilka produkter som inte får rökas där?

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden till exempel:

 • cigaretter
 • e-cigaretter
 • vattenpipa.

Stöd till dig som vill sluta

Rökfria miljöer stöttar personer som vill sluta röka eftersom det är lättare att avstå då man inte ser andra röka.

Vill du ha annan kostnadsfri hjälp att sluta med tobak?

 • Besök slutarokalinjen.se, chatta eller ring 020-84 00 00 (handledning och kunskap finns på flera språk)
 • Sök på "sluta röka" på 1177.se
 • Kontakta din hälso- och vårdcentral eller företagshälsovård.

Rökfri miljö på lekplatser

Offentliga lekplatser ska vara rökfria.
Ett av huvudsyftena med rökfria miljöer är att skydda barn och ungas hälsa.