Rökfri miljö

Nu kan både barn och vuxna vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

Välkommen att veta mer om rökfria utomhusmiljöer!

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. Det tycker nio av tio är bra.

Har du frågor och funderingar om rökfria miljöer? 
Då hittar du svaren på denna webbplats. 
Saknar du något? Mejla gärna till: 
rokfrimiljo@folkhalsomyndigheten.se

 

Känner du till våra rökfria miljöer utomhus?

De här miljöerna är rökfria utomhus. Klicka på varje plats för att se en kort film om miljön. Filmerna öppnas i Youtube.

Och vilka produkter som inte får rökas där?

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden till exempel:

  • cigaretter
  • tobaksfria nikotinprodukter som till användningssättet motsvarar rökning, som exempelvis e-cigaretter
  • vattenpipa.

Stöd till dig som vill sluta

Rökfria miljöer stöttar personer som vill sluta röka eftersom det är lättare att avstå då man inte ser andra röka.

Vill du ha annan hjälp att sluta med tobak?

  • Besök slutarokalinjen.se, chatta eller ring 020-84 00 00 (handledning och kunskap finns på flera språk)
  • Sök på "sluta röka" på 1177.se
  • Kontakta din hälso- och vårdcentral eller företagshälsovård.

Av omtanke, framförallt om barnen

Rökfria miljöer gör rökbeteendet mindre synligt, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning.