Regeringen föreslår åtgärder för en tryggare spelmarknad

Under en pressträff på förmiddagen idag presenterade Ardalan Shekarabi regeringens förslag på en förstärkt spelreglering. Förslagen som lämnas till lagrådet innebär bland annat skärpta marknadsföringskrav och åtgärder för att hålla olagliga spelaktörer borta från svensk spelmarknad.

Regeringen bedömer att det kvarstår stora risker för konsumenter på den svenska spelmarknaden. Nätkasinon pekas ut som särskilt problematiska. Därför lägger nu regeringen fram förslag på en förstärkt spelreglering:

  • Krav på tillstånd för spelprogramvara för att få kontroll över programvaruutvecklingen och stänga ute olicensierat spel.
  • Förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel för att öka möjligheterna att hindra illegal spelverksamhet.
  • Justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel för att skydda barn och ungdomar samt personer med spelproblem från marknadsföring av riskfyllda spelformer.
  • Skyldighet för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter i syfte att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden.

I regeringens förslag har hänsyn tagits till remissyttranden från bland annat Folkhälsomyndigheten.

Generellt föreslår regeringen att ändringarna i spelregleringen införs den 1 januari 2023, med undantag för kravet på tillstånd för spelprogramvara som föreslås införas den 1 juli 2023.

Läs mer