Spel om pengar är en folkhälsofråga – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem

Lyssna

Broschyren ger en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem. Genom att lära sig mer om omfattningen av spelproblemen i befolkningen och vilka som drabbas kan det förebyggande arbetet bli mer effektivt.

Broschyren riktar sig till dig som är beslutsfattare eller arbetar förebyggande vid myndigheter, kommuner, regioner, ideella föreningar och spelbolag.

Relaterad läsning

Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 22216