Uppdaterad 13 oktober 2020

Spelreglering

Spelregleringen och tillsynen av regleringen är centrala i det förebyggande arbetet. Viktiga inslag i spellagen är bland annat spelbolagens omsorgsplikt, åldersgränser, att reklamen ska vara måttfull och möjligheten att stänga av sig från spel. 

Lagar och regler sätter ramar för det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Myndigheterna kontrollerar att spelbolagen följer reglerna genom tillsyn. Tillsynen är viktig i det förebyggande arbetet, eftersom tillgängligheten till spel och utformningen av spel utgör riskfaktorer för spelproblem.

Covid-19 och spelmarknaden

Covid-19-pandemin har stor påverkan på samhället och därmed också på spelmarknaden och spelvanor. För att möta de möjliga risker som situationen kan innebära har regeringen tagit beslut om en rad tillfälliga åtgärder på spelområdet.

Dessa innebär att:

 • Det införs en insättningsgräns på 5 000 kronor/vecka för onlinekasinon och värdeautomater.
 • Speltiden begränsas på onlinekasinon och värdeautomater.
 • Bonusar på onlinekasinon och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Ny spellag från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 infördes en ny spellag som innebär en licensmarknad. Lagen kompletteras av en spelförordning och föreskrifter.

Den nya lagen innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Hos Spelinspektionen kan du se vilka bolag som har fått licens. Licenserna kan återkallas om bolagen inte sköter sina åtaganden. Bolag utan licens kommer inte att få tillhandahålla spel. Spellagen innehåller sex olika licenser:

 • statligt spel
 • spel för allmännyttiga ändamål
 • onlinespel
 • vadhållning
 • landbaserat kommersiellt spel
 • spel på fartyg i internationell trafik

Spelformer som är konkurrensutsatta är onlinespel, vadhållning på sportspel och hästar med mera, landbaserat kommersiellt spel som restaurangkasinon, och landbaserat kortspel i turneringsform.

Spelformer som inte är konkurrensutsatta är värdeautomater, landbaserade kasinon, lotter, landbaserad bingo och lokalt poolspel på hästar. Dessa ligger kvar som antingen statliga spel eller spel för allmännyttiga ändamål. Spel för allmännyttiga ändamål är fortsatt skattebefriade medan övriga betalar 18 procent skatt på behållningen.

Allt spel utan licens är kriminaliserat. Brott mot spellagen kan vara olovlig spelverksamhet, främjande av illegalt spel och spelfuskbrott som rör matchfixning. Sanktioner mot olovlig spelverksamhet kan ske genom:

 • böter eller fängelse i högst två år för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet
 • blockering av betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelbolag
 • varningsmeddelanden på olicensierade webbplatser.

Regeringen har gett i uppdrag till Statskontoret att utvärdera den nya spelmarknaden.

Åldersgränser på spel

Åldersgränser är en viktig förebyggande åtgärd då det skjuter upp eventuella spelproblem, vilket illustreras av bild 1. Andelen med spelproblem är lägre bland killar i åldern 16–17 år jämfört med killar som är 18 år.

Spelbolag som inte respekterar åldersgränserna riskerar att förlora sina licenser. Följande åldersgränser gäller:

 • 18-årsgräns för att spela om pengar
 • 20-årsgräns för att spela på ett internationellt kasino

Marknadsföringen av spel ska vara måttfull och inte riktas till barn och unga under 18 år.

Bild 1. Andelen med viss risk eller problemspelande bland killar 16–17 år respektive killar 18 år, Swelogs 2018.

Graf som visar andelen gillar som har risk och problemspelande

Spelansvar i spellagen

Enligt spellagen har spelbolagen en omsorgsplikt att skydda spelare mot överdrivet spelande genom att kunna identifiera och ingripa vid spelbeteende som tyder på överdrivet spelande. Hur bolagen hanterar omsorgsplikten ska finnas beskrivet i en handlingsplan.

Tre centrala åtgärder i spellagen för att motverka överdrivet spelande är:

 • Spelpaus.se: Alla spel via internet ska erbjuda möjlighet för spelarna att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt nationellt register, spelpaus.se.
 • Spelgränser: Det är obligatoriskt för spelare att ange maxgräns för insatser i tid och pengar.
 • Självtest: Alla licenshavare med spel via internet ska erbjuda sina kunder ett självtest för att de ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

Logotyper för dessa åtgärder ska vara synliga överst på alla webbplatser och mobilapplikationer. Logotyperna ska vara placerade i ett låst fält överst på licenshavarens webbplatser, mobilapplikationer och liknande. Det innebär att logotyperna ska vara synliga även då användaren scrollar på sidan.

Tre logotyper som krävs på spelbolags webbplatser och appar
Alla spelbolag som har fått licens enligt nya spellagen (2018:1138) ska ha dessa logotyper för spelansvar väl synliga där de erbjuder onlinespel. Logotyperna för spelansvar ska även finnas vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino. De ska då vara placerade väl synliga i ett låst fält på värdeautomaternas skärmar.

Andra åtgärder är till exempel att:

 • licensinnehavare har en omsorgsplikt
 • bonusar begränsas till att enbart gälla vid första insättningen
 • det är förbjudet att erbjuda spel mot kredit
 • spelbolagen ska utbilda alla som arbetar med produktutveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst i spelproblem och spelansvar.

Ytterligare ett viktigt ansvar är att spelbolagen ska rapportera in en rad uppgifter till Spelinspektionen om sina kunders spelbeteende och sitt arbete inom spelansvar.

Spelreklam ska vara måttfull

Enligt spellagen ska spelreklamen vara måttfull, och inte särskilt rikta sig till personer under 18 år. Direktreklam får inte riktas till en spelare som har stängt av sig från spel.

Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och Branschföreningen för onlinespel (BOS) ingår spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige. De har tagit fram riktlinjer för marknadsföring som medlemmarna har åtagit sig att följa.

Regeringen utreder om fler åtgärder behövs

Regeringen har tillsatt en utredning som ska överväga fler åtgärder som minskar skadeverkningarna av spel online och på värdeautomater. Utredningen ska även:

 • analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen av spelmarknaden
 • analysera Svenska Spels roll efter omregleringen
 • föreslå ytterligare sätt att stänga ute spelbolag som inte har licens
 • föreslå nödvändiga åtgärder för att stärka spelregleringen. 

Utredningen fick under 2019 ett ytterligare uppdrag som rör marknadsföring vilket innebär att den även ska överväga:

 • om särskild måttfullhet bör gälla, på samma sätt som för alkoholreklam
 • om vissa inslag i spelreklam bör begränsas, t.ex. om bonusar, jackpottar och gratisspel
 • ytterligare informationskrav (t.ex. om sannolikhet att vinna)
 • om särskilda begränsningar bör gälla för farligare spel
 • hur omfattningen av reklam kan begränsas, t.ex. gällande reklam under livesändningar av sport
 • konsekvenser av ett totalt eller partiellt förbud av spelreklam. 

Utredningen ska vara klar senast den 16 december 2020.

Ny EU-standard för att rapportera internetspel

EU har ingen enhetlig spelreglering, utan varje medlemsland kan ha sin egen spelpolitik. Det finns både länder som har statliga monopol och länder som har licenssystem.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN ska utveckla en standard kring rapportering för "Online gambling services". Läs mer i EU-kommissionens standardiseringsbegäran M/558. Den nya standarden ska vara klar senast under april 2021. Det svenska arbetet med standarden leds av SIS, Swedish Standards Institute. SIS är medlem i CEN.

Läs mer

EU och spel om pengar 

Arbetet i Sverige med standardisering kring bolagens rapportering om onlinespel 

Spelbolagens ansvar

Spelreklamens påverkan på spelproblem

Spelformer och risknivå