Uppdaterad 11 februari 2021

Vad är spelproblem

Spelproblem är att ha svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid man lägger på att spela om pengar. Det kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för individen, anhöriga och samhället. Det finns olika sätt att upptäcka spelproblem och mäta hur allvarliga de är.

Om vi upptäcker spelproblem tidigt kan vi förebygga skadeverkningar och att problem förvärras. Spelproblem kan vara svåra att upptäcka. Därför gäller det att vara uppmärksam på personens beteende och konsekvenserna av spelandet. Våga prata om spelandet och ta reda på vad du kan göra eller vart du vända dig om en person har spelproblem.

Tecken på spelproblem

Om du är uppmärksam på varningssignaler, kan du lättare upptäcka spelproblem. Varningssignaler är att den som spelar

 • lägger mycket tid, pengar och energi på spelandet
 • får ekonomiska problem av spelandet, och mindre tid för familj, arbete, studier och vänner
 • är frånvarande, ointresserad och svår att kommunicera med
 • blir irriterad, orolig och rastlös när den inte spelar
 • måste spela mer och mer för att få samma stimulans
 • får fysiska och psykiska besvär om den inte får spela
 • ofta hamnar i konflikter med familj och vänner.

Hur vi spelar påverkar risken att utveckla spelproblem. Var därför uppmärksam på om personen   

 • dricker i samband med spel
 • använder spel för att reglera humöret, exempelvis som ett sätt att fly vardagen eller få kickar
 • lånar pengar till spel
 • spelar eller förbereder spelande i stället för att arbeta eller gå i skolan
 • spelar på snabba spel, till exempel spelautomater, kasinospel och internetspel
 • spelar väldigt intensivt i perioder, i tid eller pengar
 • spelar för stora summor
 • börjar spela som minderårig eller ung.

Även exempelvis socioekonomi och tillgänglighet påverkar risken för spelproblem. 

Olika metoder för att mäta spelproblem

Det finns flera nivåer av spelproblem, och olika instrument för att mäta det. Vissa används främst i bedömning av en individs spelproblem och andra i kartläggningar av omfattning och fördelning i olika grupper. Folkhälsomyndigheten använder PGSI (Problem Gambling Severity Index) i Swelogs och för området riskabelt spelande i nationella folkhälsoenkäten. Kartläggning är en förutsättning för det spelförebyggande arbetet.

Spelproblem är ett folkhälsoproblem

Sedan 2003 ingår spel om pengar som ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken. Spelproblem är ett folkhälsoproblem, eftersom det

 • drabbar många, minst 1,2 procent av befolkningen, exklusive närstående (Swelogs 2018)
 • har allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det sociala livet
 • är ojämnt fördelat i befolkningen och därmed bidrar till ojämlikheter i hälsa
 • är möjligt att förebygga.

Allt förebyggande folkhälsoarbete ska genomsyras av jämlikhet och jämställdhet. Bara då går det att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Genom att arbeta mot spelproblem bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Film om vad spelproblem är

Läs mer

Spelproblem

Risk och skyddsfaktorer

Mäta och upptäcka spelproblem

Vanliga begrepp om spelproblem

Agenda 2030

Socialstyrelsens kunskapsstöd