Uppdaterad 1 april 2019

Vad är spelproblem

Spelproblem är att ha svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid man lägger på att spela om pengar. Spelproblemen leder ofta till allvarliga negativa konsekvenser för individen, familjen och samhället. Det finns olika sätt att upptäcka spelproblem och mäta hur allvarliga de är.

Spelproblem kan vara svåra att upptäcka. Därför gäller det att vara uppmärksam på spelarens beteende och konsekvenserna av spelandet.

Tecken på spelproblem

Om du är uppmärksam på varningssignaler, kan du lättare upptäcka spelproblem. Varningssignaler är att den som spelar

 • lägger mycket tid, pengar och energi på spelandet
 • får ekonomiska problem av spelandet, och mindre tid för familj, arbete, studier och vänner
 • är frånvarande, ointresserad och svår att kommunicera med
 • blir irriterad, orolig och rastlös när den inte spelar
 • måste spela mer och mer för att få samma stimulans
 • får fysiska och psykiska besvär om den inte får spela
 • ofta hamnar i konflikter med familj och vänner.

Hur vi spelar påverkar risken 

Hur vi spelar påverkar risken att utveckla spelproblem. Var därför uppmärksam på om personen   

 • dricker i samband med spel
 • använder spel för att reglera humöret, exempelvis som ett sätt att fly vardagen eller få kickar
 • lånar pengar till spel
 • spelar eller förbereder spelande i stället för att arbeta eller gå i skolan
 • spelar på snabba spel, till exempel spelautomater, kasinospel och internetspel
 • spelar väldigt intensivt i perioder, i tid eller pengar
 • spelar för stora summor
 • börjar spela som minderårig eller ung.

Även exempelvis socioekonomi och tillgänglighet påverkar risken för spelproblem.

Spel påverkar hjärnans belöningssystem

Både spel och droger aktiverar hjärnans belöningssystem. De "kidnappar" belöningssystemet, så att hjärnan lär sig att föredra belöningar och kickar från spel och droger på bekostnad av mat, relationer och arbete.

Hur mäts spelproblem?

Det finns flera nivåer av spelproblem, och olika instrument för att mäta det. Folkhälsomyndigheten använder PGSI (Problem Gambling Severity Index) i Swelogs och för området riskabelt spelande i nationella folkhälsoenkäten

Läs mer om mätinstrument.

Spelproblem är ett folkhälsoproblem

Sedan 2003 ingår spelproblem som ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken, eftersom det

 • drabbar många, minst 1,2 procent av befolkningen, exklusive närstående (Swelogs 2018)
 • har allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det sociala livet
 • är ojämnt fördelat i befolkningen och därmed bidrar till ojämlikheter i hälsa
 • är möjligt att förebygga.
inforgrafik

Allt förebyggande folkhälsoarbete ska genomsyras av jämlikhet och jämställdhet. Bara då går det att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna.

Film om vad spelproblem är

Läs mer

Vanliga begrepp om spelproblem