Bli en antibiotikasmart vårdcentral

Vårdcentralen hanterar ett brett spektrum av besöksorsaker, bland annat olika infektionstillstånd. Att arbeta med att uppnå en ansvarfull antibiotikaanvändning är därför en viktig patientsäkerhetsfråga. Det är också viktigt att arbeta med att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Det finns ett stort engagemang i frågan på många vårdcentraler och mycket bra arbete genomförs redan. Vi vill med Antibiotikasmart Sverige stimulera till ett fortsatt förbättringsarbete med ett strukturerat och bredare angreppssätt.

De framtagna kriterierna för en antibiotikasmart vårdcentral är ett komplement till det arbete som redan pågår från regionala Strama och vårdhygien och syftar till att stärka arbetet mot antibiotikaresistens och förebyggande av infektioner. Detta genom att inspirera och stimulera arbetet med en ansvarsfull antibiotikaanvändning, minska uppkomst av infektioner och motverka smittspridning i samhället och inom vården.

Exempel: Vårdcentralen har ett systematiskt arbete med mätning, analys och återkoppling kring antibiotikaanvändning och hygien. I Verksamheten finns också en dokumenterad struktur för samverkan med samarbetspartners inom hemsjukvård och/eller särskilt boende samt regionens smittskydd, vårdhygien och strama.

Pilotverksamheter inom vårdcentraler

Just nu testar följande pilotverksamheter kriterierna, som ska utvärderas under våren 2024.

Annat material

Nyheter inom antibiotikasmarta vårdcentraler

Läkare som pratar med patienter.