Bli en antibiotikasmart vårdcentral

Just nu tas kriterierna fram och testas av olika vårdcentraler.

Läkare som pratar med patienter.