Bli en antibiotikasmart regionledning

Regionerna har en central roll i Sverige för att nå visionen om ett Antibiotikasmart Sverige och med hjälp av kriterierna kan regionledningar skapa förutsättningar för verksamheter samt stimulera till ett fortsatt strukturerat arbete inom antibiotika-och vårdhygienområdet.

Teckning på två personer skakar hand i bakgrunden ett större hur

Regionerna har en central roll i Sverige för att nå visionen om ett Antibiotikasmart Sverige och med hjälp av kriterierna kan regionledningar skapa förutsättningar för verksamheter samt stimulera till ett fortsatt strukturerat arbete inom antibiotika-och vårdhygienområdet.

Kriterierna har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna för en antibiotikasmart regionledning har tagits fram i samverkan och i dialog med berörda aktörer.

Syftet med antibiotikasmarta kriterier för regioner är att skapa engagemang, inspirera och stimulera regioner att arbeta för att motverka smittspridning och bidra till ansvarsfull antibiotikaanvändning. Regioner som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade. Kriterierna ska belysa viktiga områden att arbeta med för att skapa förutsättningar för verksamheter att:

  • förebygga infektioner och smittspridning
  • bidra till en klok antibiotikaanvändning
  • bidra till att sprida kunskap till invånarna om antibiotikaresistens och klok antibiotikaanvändning

Kontakta oss och bli antibiotikasmart

Är du intresserad av att veta hur din verksamhet kan arbeta med kriterierna?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Läs mer

Kriterier för regionledningar

Folkvimmel på en gågata.