Bli en antibiotikasmart regionledning

Just nu tas kriterierna fram och testas av olika verksamheter inom regionledningar.

Folkvimmel på en gågata.