Uppdaterad 24 juli 2018

4. Uppföljning

Ikon som illustrerar block 4, uppföljning

Uppföljning ingår inte i den lagreglerade metoden kontrollköp. Denna fas i arbetet innebär att kommunen gör en sammanställning av genomförda kontrollköp och resultatet av dessa. Det kan ge underlag för nya tillsynsinsatser och ett underlag för att följa metodens effekt.

Folkhälsomyndigheten följer kontrollköp ur ett nationellt perspektiv och kommunens sammanställningar är viktiga för att följa upp metoden och dess effekter.

Nationell uppföljning av kontrollköp gör Folkhälsomyndigheten genom en årlig undersökning inom ramen för den så kallade Länsrapporten. Från 2014 ställer myndigheten ett antal frågor till kommunerna om kontrollköp. De kommuner som använder sig av metoden kontrollköp besvarar till exempel frågor om antal genomförda kontrollköp och resultat. (länk till frågor om kontrollköp i LR 2014)

Här följer några tips till kommuner som vill följa upp sitt arbete med kontrollköp.

Tips!

Tips för lokal uppföljning av kontrollköp

  • Ett sammanställt resultat av kontrollköp kan bidra till uppföljning av tillsynsplanen samt ge underlag för nya tillsynsinsatser, som till exempel planering av nya kontrollköp. Genom en årlig uppföljning kan kommunen även följa metodens effekt.
  • Kommunen kan använda data från Länsrapporten för att till exempel jämföra sina resultat med andra kommuners resultat.
  • Presentation av resultat till beslutsfattare i kommunen används inom tillsynsmetoden Ansvarsfull alkoholservering och kan på samma sätt vara användbart i det fortsatta arbetet med kontrollköp.
  • Anonyma sammanställningar av resultatet från genomförda kontrollköp kan också vara användbart i kontakten med näringsidkarna.

Fler tips!

Statistikunderlag om ungdomars bruk och anskaffningssätt vad gäller folköl och tobaksvaror kan vara intressant data för kommunen. Både som underlag att jämföra kontrollköpsresultaten mot, men även i kontakt med näringsidkare, beslutsfattare och media. Det kan vara intressant att studera utvecklingen efter att kommunen använt metoden kontrollköp under några år. Många kommuner har egna drogvaneundersökningar. Data kan också finnas att hämta hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i den årliga undersökningen Skolelevers drogvanor. Det är en urvalsundersökning vilket innebär att data kan vara begränsad på lokal nivå. Här kan den lokala folkhälsosamordnaren/ANDT-samordnaren eller liknande funktion vara ett stöd.

Att använda tillsynsmetoden kontrollköp regelbundet kan bidra till att minska risken för att ungdomar under 18 år kan köpa folköl och tobaksvaror. Internationell forskning visar att liknande tillsynsmetoder som genomförs återkommande har effekt på näringsidkares efterlevnad av åldersgränsen.