Smittskydd och beredskap

Lyssna

Utvalt innehåll

SmiNet

Här anmäler behandlande läkare smitt­samma sjuk­domar enligt smitt­skydds­lagen.

Vaccinationsregistret

Här rapporterar vård­givare vaccinationer inom det nationella vaccinations­programmet för barn.

Relaterat innehåll

Kalender

 • Antibiotikaforum

  Stockholm

  Årets Antibiotikaforum kommer att vara ett fysiskt möte och vi planerar att ha utställningsytan Torget i år igen. Vill ni ställa ut? Kontakta oss redan nu!

 • Säsongsvirusdagen 2024

  Solna, Stockholm / Digitalt deltagande

  Konferensen är en omstöpning av den sedan länge anordnade Influensadagen. Dagen kommer att handla om covid-19, influensa och RS-virus inför kommande vintersäsong 2024–2025.

Fler kalenderhändelser

Nyheter

 • Viktigt att de yngsta barnen skyddas från kikhosta

  Publicerad:

  Kikhosta kan vara livshotande för små barn, och antalet rapporterade fall av sjukdomen fortsätter att öka i Sverige. Därför är det viktigt att vaccinera små barn och att skydda spädbarn från smitta. Även gravida bör vaccinera sig.

 • Mindre intensiv säsong för luftvägsvirus

  Publicerad:

  Vinterns spridning av luftvägsvirus bedöms som helhet ha varit mindre intensiv än föregående säsong under toppveckorna eftersom spridningen av influensa, covid-19 och RS-virus inte kulminerade samtidigt och topparna blev lägre.

 • Antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen fortsätter att öka visar årsrapport

  Publicerad:

  Under 2023 fortsatte antibiotikaförsäljningen att öka i Sverige. Samtidigt fortsatte antibiotikaresisten att öka, och antalet fall med bakterier med ESBL-CARBA var det högsta någonsin. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2023 från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Fler nyheter

Publikationer

 • Swedres-Svarm 2023

  Publicerad:

  Swedres-Svarm 2023 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

 • Nordiskt samarbete om bättre och mer hållbar tillgång till antibiotika

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten föreslår prioriterade åtgärder för att stärka tillgången till antibiotika som är lämpliga för samarbete på nordisk nivå. Ett nordiskt samarbete skulle kunna stärka tillgången till befintliga antibiotika.

Fler publikationer