Smittskydd och beredskap

Lyssna

Utvalt innehåll

SmiNet

Här anmäler behandlande läkare smitt­samma sjuk­domar enligt smitt­skydds­lagen.

Vaccinationsregistret

Här rapporterar vård­givare vaccinationer inom det nationella vaccinations­programmet för barn.

Relaterat innehåll

Kalender

 • Säsongsvirusdagen 2024

  Solna, Stockholm / Digitalt deltagande

  Konferensen är en omstöpning av den sedan länge anordnade Influensadagen. Dagen kommer att handla om covid-19, influensa och RS-virus inför kommande vintersäsong 2024–2025.

 • Kurs om sektorsövergripande hantering av biorisker vid B-händelser (BAMSE24)

  -
  Stockholm

  En kurs som ger deltagarna ökad medvetenhet om biologiska hot, biorisker och hanteringen av dessa i samverkan med andra berörda aktörer. Fokus ligger på den personliga skyddsutrustningen som används vid en B-händelse.

Fler kalenderhändelser

Nyheter

 • Ökade vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden

  Publicerad:

  De senaste årens nedåtgående trend för vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden, SÄBO, är bruten. För riskfaktorer som trycksår, andra sår och urinkateter syns en signifikant ökning jämfört med åren 2015-2023, visar den senaste HALT-mätningen.

 • Rekommendation för handläggning av halsfluss

  Publicerad:

  Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023-2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss (faryngotonsillit) i öppenvård.

 • Förnyat och stärkt WHO-samarbete för stöd till det globala antibiotikaarbetet

  Publicerad:

  Världshälsoorganisationen, WHO, har gett förnyat uppdrag till det samarbetscenter för antibiotikafrågan som finns på Folkhälsomyndigheten. Sedan 2016 har centret tillhandahållit stöd till WHO i att stärka det globala arbetet mot antibiotikaresistens och att placera frågan högt upp på agendan.

Fler nyheter

Publikationer

 • Nordiskt samarbete om bättre och mer hållbar tillgång till antibiotika

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten föreslår prioriterade åtgärder för att stärka tillgången till antibiotika som är lämpliga för samarbete på nordisk nivå. Ett nordiskt samarbete skulle kunna stärka tillgången till befintliga antibiotika.

 • Kartläggning av den nordiska antibiotikamarknaden

  Publicerad:

  En nordisk kartläggning av kliniskt prioriterade antibiotika med risk för otillräcklig tillgänglighet visar på osäker tillgång till ett flertal medicinskt viktiga antibiotika, speciellt smalspektrumantibiotika och barnformuleringar.

Fler publikationer