Statistik och rapportering

Lyssna

Utvalt innehåll

Folkhälsan i Sverige

Folkhälsorapportering i siffror, grafik och text.

Epidemiologiska årsrapporter

Relaterat innehåll

Nyheter

 • Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker

  Publicerad:

  Ny sammanställd statistik visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker, iGAS, ökade till cirka 1300 under år 2023. Sjukdomsförloppet kan vara hastigt, och det är viktigt med snabbt och korrekt omhändertagande från hälso- och sjukvården.

 • Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå

  Publicerad:

  Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på relativt låga nivåer, men under de senaste veckorna syns tecken på ökad smittspridning. Ökningen sker i alla grupper. De som rekommenderas en säsongsdos av vaccin mot covid-19 bör vaccinera sig så snart de får möjligheten.

 • Mer skolstress och sämre hälsa bland unga med funktionsnedsättning

  Publicerad:

  Barn som har en funktionsnedsättning anger i större utsträckning skolstress, sämre hälsa och att de har utsatts för mobbning än andra elever. Det visar en ny rapport där resultat sammanställts från undersökningen Skolbarns hälsovanor, bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år.

Fler nyheter

Publikationer

 • Utveckling av BMI i Sverige 1980–2022

  Publicerad:

  Målgruppen för rapporten är folkhälsosamordnare eller -strateger samt beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, men även olika professioner och forskare som har fokus på levnadsvanor, livsvillkor och samhälleliga förutsättningar.

 • Skolstress, självrapporterade hälsobesvär och livstillfredsställelse bland skolbarn

  Publicerad:

  Faktabladet vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Fler publikationer