Livsvillkor & levnadsvanor

Nyheter

 • Svenskarna lever länge men hälsan är ojämlik i landet

  Publicerat

  Svenskarna lever längre än invånarna i de flesta EU-länder. Samtidigt kvarstår de socioekonomiska skillnaderna i hälsa och problemet med långa väntetider inom vården. Det visar en ny rapport om befolkningens…

 • Planen för 2020 års arbete med tillsyn och marknadskontroll klar

  Publicerat

  Nu finns en plan för de tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter som Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra i år. Planen beskriver hur myndigheten följer upp verksamhetsutövares efterlevnad av…

 • Medel fördelade för hiv/STI-prevention

  Publicerat

  Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2020 till ideella organisationer som bedriver förebyggande och stödjande arbete inom området hiv och andra sexuellt överförda…

Fler nyheter

Publikationer

 • Anvisning restaurangrapport 2020

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ny bestämmelse som kompletterar föreskrifterna (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering. Bestämmelserna tillämpas från 15 januari 2020 men försäljning av alkoholdrycksliknande…

  Ladda ner PDF av anvisning-restaurangrapport.pdf
 • Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsyns- och marknadskontrollplan med uppgifter om den tillsyn och marknadskontroll som myndigheten planerar att genomföra under året i…

 • HSLF-FS 2019:27

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Omtryck (inkluderar grundförfattning) HSLF-FS 2019:27 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende…

  Ladda ner PDF av HSLF-FS-27-2019-web.pdf

Fler publikationer

Gå till toppen av sidan