Livsvillkor och levnadsvanor

Lyssna

Genvägar

Relaterat innehåll

Kalender

 • Webbinarium om tillsyn av inomhusmiljö i bostäder

  -

  Ett webbinarium uppdelat på två förmiddagar med anledning av den nya tillsynsvägledningen om inomhusmiljö i bostäder. Fokus ligger på tillsyn på eget initiativ och i förebyggande syfte.

 • Informationsmöte om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter

  Ett digitalt informationsmöte inför att reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning utvidgas till att gälla samtliga tobaksvaror. Mötet riktar sig till aktörer inom den svenska tobaksindustrin.

 • Växa hållbart – Malmö

  Malmö

  Följ med Malmö stad och Mötesplats social hållbarhet på en dag som sätter fokus på ungas uppväxtvillkor.

 • drogFOKUS 2024

  -
  Karlstad

  Boka in den 23–24 oktober i kalendern för drogFOKUS, den största nationella konferensen om alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

Fler kalenderhändelser

Nyheter

 • Kulturaktiviteter kan bidra till bättre folkhälsa

  Publicerad:

  Att delta i kulturaktiviteter kan gynna hälsan på många olika sätt. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som sammanfattar resultat från en litteraturöversikt om kulturens betydelse för hälsan.

 • Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

  Publicerad:

  Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.

 • Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

  Publicerad:

  Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen föreslår nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket nationella mål och insatsområden till stöd för folkhälso- och hållbarhetsarbetet i myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer