Livsvillkor och levnadsvanor

Lyssna

Genvägar

Relaterat innehåll

Kalender

 • Seminariedag under Stockholm Pride om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

  Stockholm

  De hbtqi-strategiska myndigheterna i Sverige samlas på Pride House för att tillsammans sprida kunskap om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

 • Dialogkonferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

  Stockholm

  Hur kan vi arbeta tillsammans för att möta utmaningarna för jämlik SRHR i hela landet? Med utgångspunkt i den nationella SRHR-strategin och med inspiration från forskning möts vi i dialog kring det fortsatta arbetet med den nationella handlingsplanen för SRHR.

 • Suicidpreventiva dagen 2024 – Individinriktade insatser

  Solna, Stockholm / Digitalt

  Med anledning av den årliga Suicidpreventiva dagen bjuder vi in till ett webbsänt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

 • drogFOKUS 2024

  -
  Karlstad

  Boka in den 23–24 oktober i kalendern för drogFOKUS, den största nationella konferensen om alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

Fler kalenderhändelser

Nyheter

 • Ensamhet kan öka risken för depression

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu det första av fyra faktablad som uppmärksammar vikten av att motverka ensamhet. Faktabladet visar på ett tydligt samband mellan ensamhet och psykisk ohälsa.

 • Viktigt att stödja balanserad användning av digitala medier

  Publicerad:

  Forskningen visar att hög användning av digitala medier kan leda till sämre sömn, depressiva symtom och missnöje med den egna kroppen. Barn och unga upplever att de kan fastna i användandet på bekostnad av sömn, relationer och fysisk aktivitet. Det är några av slutsatserna i en ny kunskapssammanställning.

 • Sänkt medellivslängd för ensamstående kvinnor med kort utbildning

  Publicerad:

  Medellivslängden sjunker för ensamstående kvinnor med förgymnasial utbildning födda i Sverige. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten.

Fler nyheter

Publikationer

 • How does adolescents view snus?

  Publicerad:

  This factsheet summarise how some adolescents view the use of, exposure to, health aspects of and flavouring of snus.

 • Upphettade tobaksvaror

  Publicerad:

  Faktabladet riktar sig till dig som bedriver tillsyn och vägleder om upphettade tobaksvaror.

Fler publikationer