Om folkhälsa och folkhälsoarbete

Lyssna

Samlad information som kan hjälpa dig som arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med frågor som direkt eller indirekt berör folkhälsa.

Läs mer om folkhälsa

  • Tema folkhälsa

    Här har vi samlat information om folkhälsa och vad som påverkar den, de folkhälsopolitiska målen och lagar inom området. Du hittar även underlag för att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt statistik och rapporter.

  • Samordningen av folkhälsopolitiken

    Sverige har ett folkhälsopolitiskt ramverk med ett övergripande mål och åtta målområden. Tillsammans bidrar statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer till målet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Vi på Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna och följa upp arbetet.