Om folkhälsa och folkhälsoarbete

Lyssna

Samlad information som kan hjälpa dig som arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med frågor som direkt eller indirekt berör folkhälsa.

  • Tema folkhälsa

    Här har vi samlat information om folkhälsa och vad som påverkar den, de folkhälsopolitiska målen och lagar inom området. Du hittar även underlag för att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt statistik och rapporter.

  • Samordning av folkhälsopolitiken

    Här finns information om den stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet som ska möjliggöra systematiska och samordnade insatser mellan myndigheter med uppdrag inom andra nationella mål som har betydelse för att nå det övergripande folkhälsomålet.