Uppdaterad 24 juli 2018

Webbtester

Webbtesterna är interaktiva kunskapstester om folköls- och tobaksförsäljning samt ålderskontroll som kan användas som stödmaterial i dialog med näringsidkare och personal.

Ålderstest

Syftet med ålderstestet är att lyfta frågan om ålderskontroll genom att visa hur svårt det är att se på någon hur gammal hen är. I testet visas bilder på ett antal ungdomar och användaren får gissa hur gamla de är. Det finns sammanlagt tio ungdomar i testet, varav fem stycken slumpvis väljs ut till varje test så att man kan göra om testet flera gånger.

Till ålderstestet

Kunskapstest tobak

Det här testet handlar om försäljning av tobaksvaror. Testet slumpar fram frågor så att det inte är exakt samma frågor som dyker upp varje gång man provar. Frågorna utgår ifrån tobakslagens bestämmelser och handlar bland annat om egenkontroll, 18-årsgränsen, marknadsföring m.m., men en del frågor handlar också om bruk där det till exempel gäller att uppskatta hur många som röker och snusar.

Till kunskapstest för tobak

Kunskapstest folköl

Det här testet handlar om försäljning av folköl. Testet slumpar fram frågor så att det inte är exakt samma frågor som dyker upp varje gång man provar. Frågorna utgår ifrån alkohollagens bestämmelser och handlar bland annat om egenkontroll, 18-årsgränsen, marknadsföring m.m., men en del frågor handlar också om bruk, som till exempel om ungdomars riskbenägenhet.

Till kunskapstestet för folköl