Satsningar på ökad aktiv transport och minskat bilåkande ger stora vinster för både samhälle och individ och möjligheterna att öka gång- och cykelresorna är mycket stor. I denna skrift lyfts ett antal lärande exempel fram som visar vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser och prioriteringar i transportsystemet.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2008-11-04
  • Antal sidor: 57
  • Artikelnummer: FHI080260