Den här skriften handlar om vikten av en alkohol- och narkotikapolicy på alla företag och att det förebyggande arbetet blir en del av det reguljära arbetsmiljöarbetet. Skriften ingår i en serie med flera titlar för praktiker och beslutsfattare om lokalt arbete mot alkohol och narkotika. I serien av skrifter ingår även:

Policy för prevention

Metoder för kartläggning och uppföljning

Ansvarsfull alkoholservering

Föräldrar är viktigast!

Trafiknykterhet

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2012
  • Antal sidor: 25
  • Artikelnummer: FHI121203