Denna informationsbroschyr beskriver vilka regler som gäller för servering av alkoholdrycker på särskilda boenden och ger förslag på rutiner runt serveringen.

I broschyren finns även exempel på hur ett egenkontrollprogram kan vara utformat.

Broschyren riktar sig till dig som är ansvarig för, eller som arbetar på, ett särskilt boende.

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.