Alkoholstatistik 2013

I rapporten Alkoholstatistik 2013 redovisas statistik över försäljning, produktion, partihandel med alkoholdrycker i Sverige samt statistik över aktörer på marknaden; detaljhandelsmonopolet och dess ombud, partihandlare, tillverkare, innehavare av serveringstillstånd och detaljhandlare av folköl. Här redovisas även omsättningen från alkoholdrycksförsäljningen, detaljhandelns realprisindex och statens skatteinkomster samt punktskatterna på alkoholdrycker.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Här finner ni ett urval av 2013 års statistik på alkoholområdet, samt förändringar gentemot tidigare år.

 • Antalet Systembolagsbutiker i landet var 426 stycken. Antalet butiker har ökat sedan 2008, då antalet var 411 stycken. Numera finns det minst en Systembolagsbutik i varje kommun.
 • Antalet detaljhandelsbutiker som säljer folköl var ca 6 900 stycken. Antalet detaljhandelsbutiker har stadigt minskat sedan 2003, då antalet var 8 800 stycken.
 • Antalet företag som är berättigade att bedriva partihandel med alkoholdrycker var 1 345 stycken. Det har varit en årlig ökning av partihandlare sedan 1995.
 • Det totala antalet stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap var 14 143 stycken. Antalet serveringstillstånd har sedan 1992 minskat i antal enbart vid två tillfällen, 2004 och 2007.
 • Cirka 70 % av de stadigvarande serveringstillstånden till allmänheten hade rätt att servera alkoholdrycker till 01.00.
 • Produktionen av alkoholdrycker var ca 624 miljoner liter. Ser vi på den senaste tio årsperioden har alkoholdryckstillverkningen ökat med 98 miljoner liter.
 • Partihandelns införsel/import av alkoholdrycker var ca 307 miljoner liter. Vid jämförelse av 2013 års införsel/import med 1995 så har det skett en ökning med nästan 230 %.
 • Partihandelns utförsel/export av alkoholdrycker var ca 298 miljoner liter. För första gången utgjorde vin och andra jästa alkoholdrycker den största andelen alkoholdrycker som utförts/exporterats.
 • Spritdrycksförsäljningen var ca 24 miljoner liter, för vin och andra jästa alkoholdrycker var det ca 238 miljoner liter och starkölsförsäljningen var ca 315 miljoner liter. Generellt har försäljningen av vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl haft en årlig ökning sedan 1995.
 • Den totala registrerade alkoholdrycksförsäljningen per liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre var 7,4 liter. Senast försäljningen låg på denna nivå var i mitten av 1970-talet. Under perioden 1975–1998 minskade den registrerade försäljningen, dock ökade försäljningen under perioden 1998– 2013.
 • Försäljning av alkoholdrycker i detaljhandeln och på serveringsställen var ca 49 miljarder kronor.
 • Statens inkomster från alkoholhanteringen var ca 12,1 miljarder kronor. Statens årliga medelinkomst från alkoholhanteringen under perioden 1995– 2013 har legat på en relativt stabil nivå, ca 11,1 miljarder kronor.
 • Den andel av hushållens konsumtionsutgifter som går till inköp av alkoholdrycker var 2 %, vilket andelen har legat kring sedan 2004.

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2014-12-29
 • Antal sidor: 90
 • Artikelnummer: 14009

Öppna publikationen

Alkoholstatistik 2013 (PDF 841 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan