Analysplanen beskriver de registerbaserade uppföljningsanalyser som går att göra av det nationella vaccinationsprogrammet. Analyser som planeras på sikt är vaccinationstäckning, vaccinsäkerhet, vaccineffektivitet, förstärkt uppföljning, periodiska undersökningar samt modelleringsstudier och hälsoekonomiska analyser.

Denna analysplan är utvecklad för Folkhälsomyndighetens arbete med vaccinationsregistret, men kan vara av intresse för andra myndigheter och för hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket har medverkat i arbetet med att ta fram planen.