Utbildningsmaterialet i Ansvarsfull alkoholservering riktar sig till dem som arbetar på studentpub och får endast beställas av studenthälsomottagningar samt verksamheter som arbetar med studenthälsomottagningar. För övriga intressenter finns möjlighet att ladda ner publikationen som pdf.

Ansvarsfull alkoholservering är en vetenskapligt utvärderad arbetsmetod som förebygger och minskar alkoholrelaterat våld och skador på studentpubarna. Metoden innebär ett strukturerat och målmedvetet arbete för att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster på krogen. Metoden bygger på lokal mobilisering, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, policyförändringar och en effektiv tillsyn.

Materialet finns även på engelska
Responsible alcohol service - Training material for studentpubs