Antal doser vid HPV-vaccination – beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Denna sammanställning är ett underlag för beslutet om ändring av antalet doser avseende HPV-vaccination som erbjuds flickor inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix har båda godkänts för användning i ett 2-dosschema i en ansökan till EMA om en doseringsändring. Gardasil har godkänts för användning i 2-dosschema bland flickor och pojkar 9–13 år och Cervarix bland flickor 9–14 år. Socialstyrelsen slutsats utifrån de studier som har presenterats är att två doser till flickor 9–13(14) år med 6 månaders inter-vall ger antikroppsvar som ger minst samma skyddseffekt som tre doser bland kvinnor 16 (15)–26 (25) år. Utifrån detta så bör nuvarande föreskrifter för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet ändras till att flickor i årskurs 5–6 ska erbjudas två doser HPV-vaccin med minst 6 månaders intervall.

Flickor som har fyllt 14 år ska alltid erbjudas ett 3-dosschema oavsett vilken årskurs de går i, likaså flickor som har påbörjat ett 3-dosschema eller där intervallet mellan dos ett och två understiger sex månader. Dokumentation saknas för individer med riskfaktorer för ett nedsatt svar på vaccination t.ex. immunsupprimerade personer, varför dessa även fortsättningsvis bör vaccineras enligt nuvarande 3-dosschema oavsett ålder. För det enskilda barnet innebär denna ändring såväl en injektion som ett skolsköterskebesök mindre. För elevhälsan innebär det en besparing av både kostnader och tid.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2015-01-01
  • Antal sidor: 18
  • Artikelnummer: 2015-1-14

Öppna publikationen

Antal doser vid HPV-vaccination – beslutsunderlag avseende 2-dosschema(PDF 323 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan