Rapporten redovisar resultaten från en omfattande studie där vi använt registerdata på individnivå för att undersöka hur olika sociodemografiska faktorer påverkar försäljningen av antibiotika på recept i Sverige.

Innehållet är tänkt att användas som en del i det pågående arbetet med rationell antibiotikaförskrivning. Målgruppen är personer inblandade i arbetet med att förbättra användningen av antibiotika såsom lokala stramagrupper, läkemedelskommittéer, och tjänstemän på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.