Antibiotika motverkar svåra infektioner och räddar liv. För att bevara den möjligheten arbetar samhällsaktörer brett mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. En nationell samverkansfunktion som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag upprättat i samverkan med Jordbruksverket underlättar sådant gränsöverskridande arbete.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-01-01
  • Antal sidor: 37
  • Artikelnummer: 2013-11-26