Användning av hivtester med snabbsvar

Detta kunskapsunderlag ger en bakgrund till snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester. Det behandlar användningen grundat på utvärderingar och strukturerad informationssökning. Snabbsvarstester för hiv diskuteras också utifrån preventionssynpunkt och juridiska aspekter.

Rapporten vänder sig främst till hälso- och sjukvårdsmottagningar, frivilligorganisationer och andra mottagningar som testar för hiv med snabbsvar.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-12-02
  • Antal sidor: 30
  • Artikelnummer: 2013-101-22

Öppna publikationen

Användning av hivtester med snabbsvar (PDF 934 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan