Vägledningen har utarbetats för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19 och vilka särskilda beaktanden som bör göras avseende testets prestanda beroende på testningens syfte. Vägledningen ger exempel på vanligt förekommande faktorer som kan påverka prestandan och åtgärder som laboratoriet kan vidta för att minska risken för felaktiga resultat.

Dokumentet vänder sig till kliniska mikrobiologiska laboratorier och externa aktörer som använder PCR för att påvisa pågående covid-19.

Version 1.