Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen.

I det här bladet får du information om hur du fyller i rapporten för redovisningsåret 2019.

Nyare version: Anvisning restaurangrapport 2020

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-10-31
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 18106