Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen.

I det här bladet får du information om hur du fyller i rapporten för redovisningsåret 2019.