Denna vägledning syftar till att vara ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvård och vilka olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av sådana data. Vägledningen bygger på MIRA klass 2 indikatorerna.

Läs mer om MIRA Mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning