Vägledningen vänder sig i första hand till alla inom hälso- och sjukvård som arbetar med unga och unga vuxna, och som inom ramen för detta kan bedriva hiv- och STI-prevention, inklusive sex- och samlevnad. Den bör även vara av intresse för andra som arbetar inom områden som berör sexualitet och samlevnad. Det förebyggande arbetet mot hiv och STI respektive smittspårning och behandling är arbetsuppgifter som kräver såväl medicinsk som beteendevetenskaplig och pedagogisk kunskap.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-01-02
  • Antal sidor: 214
  • Artikelnummer: 2011-1-2