Att förebygga vårdrelaterade infektioner - vikten av en god ledning, organisation och struktur

Systematiskt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner är högt prioriterat för att minska dödsfall, lidande och onödiga kostnader. I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt av Walter Zingg och hans kollegor presenteras tio viktiga områden för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus.

Detta blad riktar sig till hygienläkare, hygiensjuksköterskor, beslutsfattare och andra inom hälso- och sjukvården som arbetar med vårdhygien och smittskyddsfrågor.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-19
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 15132

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan