Broschyren och snabbguiden har tagits bort på grund av ändringar i tobakslagen 20 maj 2016.

Den här broschyren vände sig till dig som säljer eller har tänkt börja sälja tobaksvaror till konsumenter. Broschyren fanns även i en kortversion.

Broschyren fanns översatt till arabiska, bosniska/ kroatiska/ serbiska, engelska, nordkurdiska – kurmanji, spanska, sydkurdiska – sorani och turkiska.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-03-16
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 14016