Årsredovisning 2014

Folkhälsomyndighetens första år har till stora delar präglats av uppbyggnad och styrning av den interna organisationen samtidigt som vi har upprätthållit en omfattande verksamhet i form av kunskapsproduktion, tillsyn och tillsynsvägledning, beredskap, diagnostik m.m.

De stora utmaningarna för oss har bland annat bestått i att försöka smälta samman de interna kulturerna från tre myndigheter – Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen – till en, att sjösätta en ny avdelnings- och enhetsorganisation med flera nya chefer och inte minst att få till stånd en fungerande verksamhetsplanering och
ekonomistyrning.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-02-17
  • Antal sidor: 64
  • Artikelnummer: 15004

Öppna publikationen

Årsredovisning 2014(PDF 914 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan