I enlighet med regeringens uppdrag om att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) inklusive alkohol- och tobakstillsyn överlämnar Folkhälsomyndigheten en återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2017.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-05-02
  • Antal sidor: 19
  • Artikelnummer: 18037