I enlighet med regeringens uppdrag om att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) inklusive alkohol- och tobakstillsyn överlämnar Folkhälsomyndigheten en återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2017.