Detta dokument är en sammanfattning av den bakgrund och de slutsatser som en arbetsgrupp kom fram till vid en av Socialstyrelsen initierad revision av vaccinationsprogrammet 2005. Åsikterna i dokumentet är i första hand arbetsgruppens egna.