Detta dokument är en sammanfattning av den bakgrund och de slutsatser som en arbetsgrupp kom fram till vid en av Socialstyrelsen initierad revision av vaccinationsprogrammet 2005. Åsikterna i dokumentet är i första hand arbetsgruppens egna.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2006-01-01
  • Antal sidor: 27
  • Artikelnummer: 2006-123-52