Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14–16 år, med fokus på de sjukdomar som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Tilläggsstudien vänder sig i första hand till Socialstyrelsen, landstingens smittskyddsenheter, skol- och barnhälsovården samt de mikrobiologiska laboratorierna.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-04-08
  • Antal sidor: 37
  • Artikelnummer: 2012-15-7

Öppna publikationen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen(PDF 775 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan