Med den här litteraturöversikten vill SMI bidra till förbättrad kunskap om hur internet och sociala medier påverkar människors vilja till att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar. Vi har sammanställt en översikt av en del av den forskning som har gjorts på området under de senaste 10–15 åren och hoppas att den ska vara ett stöd för personer som arbetar till exempel med smittskyddsfrågor eller hälsokommunikation.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-12-02
  • Antal sidor: 35
  • Artikelnummer: 2013-101-18