Bostadsföretagens dagliga förvaltning spelar en avgörande roll för ett bostadsområdes möjligheter till förnyelse. Frågor som hyresgästerna ser som viktigast är ofta trygghet och säkerhet och annat som gäller barnen, samt olika slag av offentlig och kommersiell service. När det är aktuellt att förnya ett bostadsområde bör den fysiska planeringen också se till olika hälsofrämjande insatser.

Den här rapporten visar hur man kan använda en checklista för att göra en nulägesanalys och en bedömning av sådana insatser. Rapporten vänder sig till utredare och planeringshandläggare vid centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Bilagor

Inventeringsprotokoll för nulägesanalys (PDF, 123 kB)

Handledning till inventeringsprotokoll (PDF, 622 kB)