Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena

Bostadsföretagens dagliga förvaltning spelar en avgörande roll för ett bostadsområdes möjligheter till förnyelse. Frågor som hyresgästerna ser som viktigast är ofta trygghet och säkerhet och annat som gäller barnen, samt olika slag av offentlig och kommersiell service. När det är aktuellt att förnya ett bostadsområde bör den fysiska planeringen också se till olika hälsofrämjande insatser. Den här rapporten visar hur man kan använda en checklista för att göra en nulägesanalys och en bedömning av sådana insatser. Rapporten vänder sig till utredare och planeringshandläggare vid centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2010-12-22
  • Antal sidor: 98
  • Artikelnummer: FHI101206

Öppna publikationen

Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena(PDF 1,9 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan