Höga ljudnivåer på förskolor är ett stort problem. Bullret beror i stor utsträckning på barnens och de vuxnas egna aktiviteter. Utöver lokaler med bra akustiska egenskaper behövs också arbetssätt och strategier som minskar uppkomsten av buller. Detta är den andra reviderade upplagan av Bullret bort! En liten bok om god ljudmiljö i förskolan.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2010-12-05
  • Antal sidor: 60
  • Artikelnummer: 2010-12-4