Denna checklista är riktad till laboratorieverksamheter som i dagsläget inte är del av den kliniska diagnostikkedjan och som har möjlighet att bidra till diagnostikflödet. Syftet med checklistan är att fungera som ett stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2. Innehållet syftar att uppmärksamma vilka som enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är de viktigaste kraven på verksamheten och hur validering av metoden kan genomföras. Checklistan ska fyllas i av laboratorieverksamheten och återsändas tillsammans med en valideringsrapport.

Checklistan är ifyllnadsbar, spar ned på datorn innan redigering.

Checklistan är en del av Folkhälsomyndighetens uppdrag om att utöka testning för covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-04-24
  • Antal sidor: 5
  • Artikelnummer: 20056